Jobbe hjemmefra

Å kunne jobbe hjemmefra er noe mange av oss drømmer om. Her får du en oversikt over forskjellige metoder for å tjene penger hjemmefra. Jeg konsentrerer meg i denne omgang om metoder for å tjene penger på internett. Dette er kun en kort gjennomgang for å vise hvilke muligheter som eksisterer for deg som ønsker å jobbe hjemmefra. Jeg vil i de neste artiklene komme med utfyllende informasjon om de forskjellige metodene. Lenker til disse artiklene blir lagt ut på denne siden.

Noen av metodene er best egnet for deg som ønsker en ekstrainntekt, mens andre metoder kan gi deg muligheten til å jobbe hjemmefra på fulltid. Følg med på artiklene som kommer for mer informasjon.

 • En av de desidert beste mulighetene til å jobbe hjemmefra finner du her. Enkelt forklart går arbeidet ut på registrering av enkel data. Du får nødvendig opplæring og tilgang til den programvaren du behøver. Dette er en mulighet til en jobb hjemmefra som alle kan benyttes seg av. Det er mye grunnet enkle arbeidsoppgaver og grei timelønn at denne muligheten har blitt svært populær.
 • Sosiale medier har de siste årene opplevd en eksplosiv økning i popularitet, noe som betyr at at disse nettstedene nå omsetter for enorme summer. gjennom nettstedet Social Media Jobs kan nå alle sikre seg en del av kaka, vel å merke frem til de får nok medlemmer. Enkle arbeidsoppgaver som alle kan utføre og ikke minst god betaling gjør dette til en meget god jobb hjemmefra mulighet.
 • Å surfe på nettet kan faktisk gi deg en grei ekstra inntekt. Du kan få betalt for å klikke på annonser og for å besøke nettsider. Som ved det meste på internett er markedet størst for engelskspråklige nettsider. Det finnes vanligvis ingen oppstarts kostnader ved denne måten å jobbe hjemmefra.
 • Forskjellige former for verving er også et tilbud til deg som vil jobbe hjemmefra. Du verver da personer til bestemte nettsider eller forskjellige program. Det kan for eksempler være å verve personer til å svare på markedsundersøkelser eller til å lese epost for betaling. Det er en stor fordel å ha en nettside du kan bruke til slik verving.
 • En ny og allerede populær mulighet er å jobbe hjemmefra med oversetting av dokumenter, epost og lignende. Dersom du behersker to språk som for eksempel engelsk og norsk sånn noenlunde godt, er dette absolutt en bra mulighet til å tjene penger. Betalingen er god og arbeidsoppgavene mer enn overkommelige. Les mer om Translatorjobs
 • Ønsker du å jobbe hjemmefra kan du også velge å lese epost for betaling. Flere firma tilbyr deg betaling for å lese epost med reklame, tilbud og informasjon om produkter. Du kan vanligvis velge hvilke emner og produktkategorier du vil motta epost om. Også her er tilbudet desidert størst på engelsk.
 • Betalte markedsundersøkelser er en populær metode for å skaffe seg en ekstra inntekt. Mange firma tilbyr deg betaling for å svare på spørreundersøkelser. Å jobbe hjemmefra på denne måten er veldig populært i USA, der det er mulig å skaffe seg store inntekter ved å svare på spørreundersøkelser. I Norge er ikke markedet like stort men du kan skaffe deg en fin ekstra inntekt. Her finner du en amerikansk aktør som også tilbyr gode muligheter til Nordmenn.

 • På eBay er det gode muligheter til å tjene penger. Her kan du skaffe deg en fin ekstra inntekt eller satse på fulltid. Man tjener her penger gjennom å selge varer. Det kan være egne varer eller varer du selv kjøper for å selge videre med fortjeneste. Bruker du såkalte dropshippers trenger du ikke betale varen før du har solgt den. Å jobbe hjemmefra på denne måten gir store muligheter, men det krever også at du jobber seriøst.
 • Mange som jobber hjemmefra har valgt blogger og/eller hjemmesider som sitt satsningsområde. Du kan tjene gode penger på denne måten, men husk at ingenting kommer gratis. AdSense, affiliate, direktesalg eller vanlige annonser er potensielle inntektskilder dersom du velger denne metoden. Har du bygget opp en bra hjemmeside kan den også selges.
 • Er du flink til å skrive? Da kan du produsere artikler som du så selger, en meget enkelt skrivejobb. Du kan også skrive på bestilling. Du blir da en form for frilansforfatter som skriver artikler for nettsider og andre mulige kjøpere. Dette betinger at du har evner til å skrive gode artikler. Markedet er utrolig mye større og mer lukrativt dersom du skriver god engelsk.
 • Du kan også jobbe hjemmefra ved å promotere forskjellige nettsider eller produkter. Det er for eksempel mange som tilbyr deg betaling for å promotere deres nettside gjennom kommentarer i andre blogger og i diskusjonsforum. Gode Engelskkunnskaper er også her en stor fordel.

 • Du kan faktisk også skaffe deg en ekstra inntekt gjennom å spille videospill. Spill på Playstation, PC, Nintendo og lignende for betaling. Denne bransjen omsetter for enorme verdier og konkurransen er stor Mange selskaper er derfor villige til å betale brukere for at de skal prøve nye spill. Dette forutsetter at du har en viss kunnskap til spill og evnen til å komme med konstruktive tilbakemeldinger for å kunne jobbe hjemmerfra. Mer om å tjene penger på å spille.
 • Et siste alternativ for deg som ønsker å jobbe hjemmefra er å drive en blogg på vegne av andre. Du lager da en blogg som skal promotere en bedrift, et merkenavn eller et produkt. Mulighetene for å få betalt for dette er også her større dersom du behersker engelsk.

Som du ser er det mange alternativ for deg som ønsker å jobbe hjemmefra. Den vanligste metoden for å tjene penger på internett er gjennom å skape noe. Du skaper en verdi som gjennom salg og markedsføring skaffer deg inntekter. En slik verdi kan være en nettside, en god artikkel, et godt grunnlag for salg på eBay eller lignende verdier.

Du kan også tjene penger på internett gjennom å delta aktivt i markedsføring. Betalte spørreundersøkelser, promotering av merkenavn og lesing av epost er eksempler på dette. Ofte er det vanskelig å tjene mye penger på disse metodene, som således egner seg best for å skaffe en ekstra inntekt.

Jeg kommer som nevnt tilbake med mer omfattende informasjon om metodene ovenfor i egne artikler. Da vil du få vite hva de forskjellige metodene for å jobbe hjemmefra krever. Hvilke muligheter de gir og hvor realistiske de er vil du også få vite mer om. Til slutt vil du også få informasjon om hvor og hvordan du kan komme i gang. To artikler om betalte markedsundersøkelser har jeg allerede lagt ut. Følg lenkene ovenfor for å lese mer om spørreundersøkelser. Nye artikler publiseres stadig vekk.