Hvordan tjene penger på e-bøker?

For alle som ønsker å jobbe hjemmefra, er internett på mange måter mulighetenes land. Som jeg stadig nevner finnes det her utallige muligheter til å tjene penger. E-Bøker er en av mange muligheter som har dukket opp via internett. En mulighet med et veldig stort potensiale.

E-bøker er allerede stort på nettet og enorme summer omsettes daglig. Hvorfor ikke sikre seg en del av fortjenesten? Mulighetene til å tjene penger er gode, men dette er ikke noe for deg som er ute etter raske penger. Det kreves innsats for å tjene penger på e-bøker og således er dette noe for deg som satser seriøst på å jobbe hjemmefra over tid.

Det finnes flere muligheter til å skaffe inntekter gjennom e-bøker. Dersom du allerede har en blogg eller hjemmeside, kan du rett og slett benytte nettstedet ditt til å selge e-bøker for provisjon. Velg bøker som dine lesere vil ha interesse av og promotor disse. For å tjene nok penger til å jobbe hjemmefra, bør du gjøre en grundig jobb. Velg bøker med salgbare emner og velg en leverandør som gir deg god fortjeneste. Skriv artikler/innlegg hvor du anbefaler bøkene på en saklig måte.

Et annet alternativ er å selge e-bøker som du selv har skrevet. I kombinasjon med å skrive artikler vil dette gi gode muligheter til å jobbe hjemmefra. Å skrive dine egne e-bøker betyr ikke at du må være forfatter. En e-bok er gratis å lage og kan ha den lengden du ønsker. Det samme gjelder for innholdet. Prisen må selvfølgelig tilpasses lengden og konkurrentene dine.

Det er to store fordeler med å skrive sin egen e-bok. For det første vil du ha et unikt produkt å selge. For det andre vil du sitte igjen med hele fortjenesten. Å kunne selge et unikt produkt er en stor fordel og vil øke mulighetene til å tjene penger betraktelig. Det sier seg selv at det kan være vanskelig å selge en e-bok som allerede ligger ute for salg på hundrevis av andre nettsteder.For å tjene penger må du skrive en bok som dine potensielle kunder finner verdi i. Dersom du ikke har erfaring innen skjønnlitteratur vil det være best å begynne med en faktabok. Skriv om et emne du har kunnskap om, og som samtidig kan være av interesse for andre. Det er også en fordel om innholdet er relevant til nettsiden du skal selge den fra.

La oss bruke dette nettstedet som et eksempel. Temaet og tittel er å tjene penger, noe som går igjen på alle sider. Dersom jeg skal selge en e-bok her, bør temaet altså være relatert til dette. Jeg ser umiddelbart to muligheter til å tjene penger på en e-bok. Jeg kan tilby en e-bok hvor jeg utdyper et populært emne som jeg allerede har omtalt, eller jeg kan tilby en bok om et emne jeg enda ikke har tatt opp. Jeg bør velge et spesifikt emne hvor konkurransen ikke er for stor, samtidig som emnet har et bra salgs potensiale. Jeg ville valgt å begynne med en kort og billig faktabok på 30 til 40 sider, en overkommelig oppgave.

Mulighetene er mange og finner du et emne og har en skrivestil som slår an, ja da kan du gjøre det virkelig stort. Er du ute etter å tjene penger på internett, nok til å kunne jobbe hjemmefra heltid? Da finnes det absolutt muligheter innen denne sterkt voksende bransjen. Etter hvert vil jeg nok følge eksempelet og forsøke meg på en e-bok selv. Det er en spennende måte å tjene penger på, og det lite eller ingenting å tape på forsøket.