Nyttig om Deltidsjobb

I denne artikkelen ser vi nærmere på muligheter til deltidsjobb. Mange har behov for å tjene penger ved siden av studier eller lignende og det finnes mange gode muligheter til nettopp dette. En deltidsjobb kan man få innen de fleste yrker, men her konsentrer vi oss først og fremst om muligheter til å tjene penger som ikke krever formelle kvalifikasjoner. Dersom du ønsker en deltidsjobb på nett anbefaler vi denne siden.

I lokale aviser vil man ofte kunne finne muligheter til en deltidsjobb, men man bør også benytte andre muligheter. Familie, venner og bekjente vil i mange tilfeller kunne skaffe deg muligheter til å tjene penger. Videre bør man oppsøke aktuelle arbeidsplasser og melde sin interesse for en deltidsjobb. Pågangsmot og initiativ vil bli verdsatt av potensielle arbeidsgivere. En deltidsjobb vil ofte kreve at man skriver søknad og stiller på intervju. 

Deltidsjobb i butikk
Innen handelsnæringen er det gode muligheter til å skaffe seg deltidsjobb. På ettermiddag, kveld og i helger er det mange butikker som har behov for ekstra hjelp og dermed egner en slik deltidsjobb seg godt for studenter og skoleelever som er opptatt på dagtid. De aller fleste vil kunne tjene penger gjennom en stilling i butikk, men noen personlige egenskaper bør man ha. Høflighet og evnen til å behandle mennesker med respekt er naturligvis viktig. Man må også kunne takle stressende situasjoner og ha en generell positiv innstilling for egne seg til deltidsjobb innen salg. Andre egenskaper som er viktige er pålitelighet, ærlighet og ansvarsbevissthet. Egenskaper nevnt ovenfor gjelder naturligvis ikke bare for en butikkjobb. En deltidsjobb i en kiosk, bensinstasjon, på et gatekjøkken og lignende vil stille samme krav til deg som person.Som nevnt gir en deltidsjobb i butikk gode muligheter til å arbeide kveld og helg. Det betyr imidlertid også at man bør være fleksibel i forhold til arbeidstid. Mange ønsker seg en deltidsstilling og dine muligheter til å tjene penger vil være betraktelig bedre dersom du er fleksibel og imøtekommende ovenfor potensielle arbeidsgivere. Tusenvis av butikker og lignende steder har mer eller mindre et konstant behov for ekstra hjelp. Det bør derfor være gode muligheter til en deltidsjobb innen denne næringen. Forsøk gjerne å finne en deltidsjobb som du har interesse for. Dersom fotball eller håndball din store lidenskap vil for eksempel det å tjene penger gjennom en deltidsjobb i sportsbutikk være midt i blinken for deg. Både du og arbeidsgiver vil i lengden tjene på en slik løsning. Vår imidlertid ikke for kravstor. Det er som nevnt mange som ønsker å tjene penger og dermed kan det være stor konkurranse om en populær deltidsjobb.


Deltidsjobb med omsorg for barn
Å passe barn er en tradisjonell deltidsjobb som gir mange studenter og skoleelever anledning til å tjene penger. Å ha ansvar for små barn er en særdeles viktig og ansvarsfull jobb som man ikke kan ta lett på. Samtidig er det en givende og kjekk deltidsjobb som gir uforglemmelige opplevelser. Dette er med andre ord ikke en deltidsjobb for deg som kun er ute etter å tjene penger. Et oppriktig ønske om å jobbe med barn er viktig fordi man alltid må sette barnas behov først. Pålitelighet, ærlighet og ikke minst empati er viktige egenskaper dersom man ønsker en deltidsjobb innen omsorg. Barn har et stort behov for trygghet, men husk også at det er viktig og kommunisere godt med foreldrene som har et stort behov for å vite at deres barn har det godt.

Mulighetene til en deltidsjobb med omsorg for barn er mange. Å sitte barnevakt på kvelder og i helger er en mulighet. En annen mulighet er deltidsjobb i barnehage. Det er en mulighet som spesielt du som studerer omsorgsfag vil ha stor nytte av. I tillegg til å tjene penger vil du få viktig og relevant arbeidserfaring. Å bli støttekontakt er en annen mulighet som også innebærer at du gjør en viktig innsats for samfunnet. Det vil si at man tilbringer tid med barn og unge som har det vanskelig hjemme. Dette er naturligvis en deltidsjobb man ikke på noen måte kan ta lett på. Din lokale kommune eller barnevernstjeneste har mer informasjon om muligheten til å tjene penger som støttekontakt. I aviser, på internett og i oppslag på den lokale butikken vil du kunne finne muligheter til barnepass. Kontakt gjerne de lokale barnehagene og sjekk mulighetene der.

Deltidsjobb som tilsynsvakt
Dette er en populær deltidsjobb som gir gode muligheter til å tjene penger. I hovedsak går en slik deltidsjobb ut på at man har tilsyn med et eller flere bygg. Det vanligste er å ha ansvar for en skole etter at undervisningen er avsluttet. Andre brukeres som idrettslag og korps benytter da skolen. Arbeidsoppgavene ved en deltidsjobb som tilsynsvakt vil varier noe, men først og fremst har man ansvar for å stenge av bygget. Det vil si låse dører, stenge porter, slå av strøm og lignende. Det er også vanlig at man skal gjennomføre runder i bygget for å sjekke at alt er som det skal. Videre må du regne med å assistere brukerne med praktiske oppgaver.

Vanligvis har man et kontor hvor man oppholder seg under store deler av arbeidstiden. Ofte vil man da kunne gjøre skolearbeid, noe som gjør dette til en utmerket deltidsjobb for studenter. Arbeidet vil normalt foregå på kveldstid og eventuelt i noen helger. For å få muligheten til å tjene penger på denne måten er ærlighet og pålitelighet svært viktig. Dette arbeidet innebærer stort ansvar og derfor stilles det vanligvis krav om at man må bære fylt 18 år. Kontakt din kommune eller aktuelle skoler for å sjekke mulighetene for en deltidsjobb som tilsynsvakt.

Andre muligheter
Det finnes mange andre muligheter til å tjene penger. I menyen finner du artikler med tips om hvordan du kan tjen penger ved å benytte internett. Andre muligheter til deltidsjobb er for eksempel det å være avisbud eller å selge VG eller Dagbladet på søndager. En deltidsjobb innen helse eller pleie er også en mulighet for mange. Dersom du har lappen vil en deltidsjobb som budbilsjåfør eller som taxisjåfør også være en mulighet. I de fleste yrker vil det være mulig å skaffe seg en deltidsjobb. Dersom du har spesiell kompetanse innen et felt kan det gi muligheter til å tjene penger. Videre vil en student kunne skaffe seg deltidsjobb og nyttig arbeidserfaring innenfor yrker som er relatert til fagområdet hun/han studerer. Kort forklart finnes mange alternativ til og det er absolutt gode muligheter til å tjene ekstra penger.