Tjene Penger med Sosiale Medier

Sosiale medier benyttes i økende grad til å tjene penger på internett og det meste tyder på at denne tendensen bare vil forsterkes de neste årene. Direkte kontakt med potensielle og eksisterende kunder er en fordel med sosiale medier som Facebook og Twitter, men det aller største potensialet ligger i den enorme trafikken på slike nettsteder. Den enorme mengden trafikk og faste brukere gir rett og slett et godt utgangspunkt for en deltidsjobb på nett.

Det store spørsmålet er naturligvis, hvordan tjene penger med sosiale medier? Artikkelforfatteren sitter (dessverre) ikke med noen fasit på det spørsmålet, men noen tanker og erfaringer om muligheter og forutsetninger deler jeg gladelig. Ellers finnes mye informasjon om mulighetene til å tjene penger med sosiale medier dersom du søker med Google eller Bing. Legg merke til at du da bør søke på engelsk. Det finnes også en del guider tilgjengelige, men disse koster noen kroner.


Forutsetninger
Når vi snakker om generelle forutsetninger, er likhetene mellom Twitter og Facebook store. Det samme gjelder i stor grad også for mange andre sosiale medier som Linkedin, blogger, Origo, YouTube, med flere. Punktene som her nevnes kan med andre vil med andre ord stort sett gjelde for de fleste sosiale medier og for muligheten til å tjene penger med hjelp av disse.

Om venner og følgere
Venner, følgere, nettverk og lignende må kunne hevdes å være den viktigste forutsetningen for å kunne tjene penger med sosiale medier. Uansett om du skal selge noe, markedsføre et produkt, eller skaffe trafikk til et nettsted, så er du i stor grad avhengig av at flest mulig får med seg det du kommuniserer. Men, det er ikke så enkelt at mange venner på Facebook betyr penger på konto.

Kvaliteten på dine følgere eller venner vil være minst like avgjørende som antallet. Å kjøpe venner på Facebook vil for eksempel være en dårlig løsning for de aller fleste. God kvalitet betyr i denne sammenheng først og fremst at disse vennene er reelle mennesker som faktisk benytter det aktuelle mediet. Du kan vanskelig tjene penger på venner som kun er profiler skapt av automatiserte programmer. Nesten like viktig er det å ha venner med en genuin interesse for ditt budskap og i den sammenheng er din eller dine profiler en viktig faktor for mulighetene til å tjene penger med sosiale medier.


Din profil
Som nevnt vil profilen din være en viktig forutsetning for muligheten til å tjene penger og det har delvis sammenheng med det budskapet du ønsker å formidle. Det er selvsagt en fordel å ha flest mulig venner eller følgere som har en oppriktig interesse for det du kommuniserer og både i forhold til profil og nettverksbygging er dette noe du bør ha i bakhodet. Dersom du skal benytte en profil til å promotere fiskeutstyr eller et nettsted om fiske, vil naturligvis en profil og følgere bygget på emner som klær og sko gi deg et dårlig utgangspunkt. Muligens et noe banalt eksempel, men poenget er enkelt. Din profil bør i størst mulig grad være relatert til det du skal promotere. Det er svært viktig for muligheten til å tjene penger med sosiale media.

Det er et punkt til som fremstår som grunnleggende viktig for denne muligheten til å tjene penger på internett, nemlig troverdighet. Målet bør være å bli ansett som en aldri så liten ekspert på aktuelle emner. Det oppnår du gjennom å tilby nyttig informasjon og gjennom å bidra positivt. Å skaffe seg et godt rykte på sosiale medier tar litt tid, men det er noe du må finne deg i. Årsaken til at troverdighet er viktig er åpenbar. Dersom dine følgere stoler på deg og den informasjonen du kommer med, vil de naturligvis være mer tilbøyelige til for eksempel å kjøpe et produkt som du anbefaler. Høy troverdighet betyr rett og slett gode muligheter til å tjene penger.

Les også: Skaff en sommerjobb


Men, her gjelder det å utvise forsiktighet for den tilliten du har bygget opp kan du miste med noen få tastetrykk. Dersom du for eksempel anbefaler et produkt som du egentlig ikke kan stå inne for, vil troverdigheten raskt fordufte. Det samme gjelder dersom du faller for fristelsen og begynner med spamming. Tenk alltid langsiktig og la deg ikke friste av en eventuell kortsiktig økonomisk gevinst. Å gjenoppbygge tillitt og troverdighet er en nærmest umulig oppgave og du risikerer å miste en god mulighet til å tjene penger på internett.


Mulighetene

Mulighetene til å tjene penger med sosiale medier må kunne betegnes som svært gode, men det betyr ikke at det bare er å sette i gang. God planlegging, en strukturert plan, samt pågangsmot og tålmodighet er noen av forutsetningene for å lykkes. Først og fremst er nok en forretningside og god planlegging viktig. Hvordan skal du tjene penger ved hjelp av sosiale medier? Det må en god forretningside svare på og mulighetene er mange. Med tanke på at dette er en forholdvis ny "bransje" er både muligheter og utfordringer store, samtidig som det fremdeles er rom for nye og originale ideer om hvordan trafikken på sider som Facebook og Twitter best kan brukes til å generere inntekter. Her finner flere muligheter til å tjene penger hjemmefra. Her finner du tips om sosiale medier.