Tips om å Jobbe Hjemmefra

I denne artikkelen finner du en del nyttige tips om det å arbeide hjemmefra, samt om det å tjene penger på internett. Skatteregler, rettigheter som arbeidstaker, selvdisiplin og frihet er noen av dem emnene du kan lese om i de neste avsnittene.

Ditt utgangspunkt
Først av alt er det viktig å presisere at begrepet jobbe hjemmefra kan omfatte mange og til dels svært forskjellige grupper. Noen er ansatt i et stort selskap som lar vedkommende utføre arbeidet hjemmefra, noen er selvstendig næringsdrivende med base i hjemmet, mens andre kun jobbe hjemmefra på deltid, for eksempel med blogging eller en skrivejobb. Alle tips og betraktninger om det å arbeide hjemmefra vil ikke være like aktuelle for alle disse gruppene og du må selv vurdere din situasjon og ditt utgangspunkt.

Tipsene i denne artikkelen er først og fremst ment for deg som arbeider hjemmefra på egenhånd og gjennom internett. Enten som selvstendig næringsdrivende eller med en deltidsjobb hvor du utfører oppdrag for forskjellige oppdragsgivere. Slike jobbmuligheter finner du for øvrig tips om dersom du sjekker ut menyen til høyre. Blant annet anbefales denne eksterne siden om ekstrajobber online, artikkelen denne artikkelen, samt nettsiden Nettbaserte inntekter.

Selvdisiplin
Frihet er en av de store fordelene med å jobbe hjemmefra, men det kan samtidig være den største utfordringen. Det er nemlig lett å utsette arbeidsoppgaver og i stedet bruke tiden på andre ting med den følge at du raskt kommer på etterskudd. For å tjene penger må du arbeide og selv om du selvfølgelig skal kunne benytte deg av den fleksibiliteten du får ved å arbeide hjemmefra, så er det viktig at du har selvdisiplin. Dersom du slitet med dette bør du innføre faste rutiner slik at du får en tilnærmet normal arbeidsdag. Husk også at den friheten du får også gir deg muligheter til å arbeide mer og dermed tjene bedre.

Skatt
Skattereglene er slik at du i utgangspunktet må betale skatt av alle inntekter. Det gjelder også for penger du tjener på internett og inntekter fra en blogg er for eksempel ikke skattefrie. Nå finnes det riktignok en god del fradrag du kan benytte deg av og for noen vil et frikort være en mulighet, men uansett skal alle inntekter oppgis på selvangivelsen og det er din plikt å gjøre dette. Spesielt dersom du får betalt fra utenlandske selskaper er dette viktig, da disse i utgangspunktet ikke har rapporteringsplikt ovenfor norske myndigheter. Kontakt ditt lokale ligningskontor eller sjekk Skatteetaten.no for mer informasjon. Sjekk da også regler for fradrag da det er mulig å redusere skatten en god del gjennom lovlige fradrag, spesielt for deg som er selvstendig næringsdrivende.

Rettigheter
Som ansatt ved en norsk bedrift har du meget gode rettigheter som arbeidstaker, men det vil vanligvis ikke være tilfelle for deg som tjener penger på egenhånd. Både om du tjener penger på skrivejobber, blogging, betalte markedsundersøkelser eller lignende, samt dersom du driver egen bedrift bør du tenke gjennom og være klar over hvilke rettigheter du ikke lenger har. Da tenker vi for eksempel på rettigheter i forhold til feriepenger, lønn ved sykdom, dagpenger ved arbeidsledighet, med mer. Nettsidene til Nav er et godt utgangspunkt for informasjon av denne typen.